Cara Membaca Huruf yang Tidak Berharakat di Awal Surat Al-Qur'an

Cara Membaca Huruf yang Tidak Berharakat di Awal Surat Al-Qur’an

Antoniclianto.com – Ada beberapa surat yang diawali dengan huruf hijaiyah yang tidak berharkat, bingun bagaimana untuk membacanya ? Saya sengaja menyertakan audio hasil rekaman guru ngaji tajwid saya.
Cara Membaca Huruf yang Tidak Berharakat di Awal Surat Al-Qur'an
Berikut ini adalah cara membaca huruf diawal surat yang tidak memiliki harkat :

1. ص. Shooooood
Sho’nya dibaca 6 harkat dan diikuti dengan qolqolah dari huruf dal

2. ق. Qoooooof
Qo,nya dibaca 6 harkat dan diikuti hams dari huruf fa’

3. ن. Nuuuuuun
Nu,nya dibaca 6 harkat dan diikuti suara N dengan idhar mutlaq

4. طه. Thoohaa
Huruf tho dan ha besar dibaca 2 harkat saja

5. طس. Thoosiiiiiin
Tho dibaca 2 harkat dan si,nya dibaca 6 harkat diikuti suara N dengan idhar mutlaq

6. يس. Yaasiiiiiin
Ya dibaca 2 harkat ban si dibaca 6 harkat diikuti dengan suara N idhar mutlaq

7. حم. Haamiiiiiim
Ha dibaca 2 harkat dan mim dibaca 6 harkat diikuti suara M idhar mutlaq

8. الم. Alif Laaaaaa Miiiiiim
Baca dengan alif diikuti La 6 harkat gunnah mim 2 harkat dan Mi 6 harkat diikuti huruf M idhar mutlaq

9. الر. Alif Laaaaaam roo
Baca dengan Alif diikuti La 6 harkat dan Ro 2 harkat

10. طسم. Thoo Siiiiiimm Miiiiiim
To dibaca 2 harkat Si 6 harkat diikuti gunnah Mim 2 harkat Mi 6 harkat diikuti suara M idhar mutlaq

11. المص. Alif Laaaaaaa Miiiiiim Shooooood
Baca dengan Alif diikuti La 6 harkat disertai gunnah M 2 harkat Mim 6 harkat diikuti Sho 6 harkat diikuti qolqolah dal

12 المر. Alif Laaaaaamm Miiiiiim Roo

13. كهيعص. Kaaaaaaf Haa Yaa Aiiiing Shooooood
Ka dibaca 6 harkat diikuti suara F, Ha 2 harkat Ya 2 harkat Ai 4/6 harkat diikuti ikhfa 2 harkar dan Sho 6 harkat diikuti qolqolah huruf dal

14. حم عسق. Haa Miiiiiim. Aiiiing Siiiiiing Qoooooof

Selesai sudah semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam membaca Al-Quran pada lain waktu jika bertemu huruf-huruf hijaiyah diawal surat. Terima kasih sudah menyimak artikel ini

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *