Mesjid adalah tempat beribadah umat muslim, dimana kenyamanan adalah salah satu kunci kekhusuan atau ketenangan dalam beribadah terutama solat. Mesjid adalah bangunan idaman dalam hati umat islam ialah bersih, nyaman, tentram, aman, dan dapat digunakan 24 jam. Mesjid dimana aku tinggal adalah termasuk bangunan layak pakai kalau dari segi penglihatanContinue Reading

Rumahku adalah sumber dari kebahagian hidupku selama ini. Hidup kami jalanin dengan apa adanya dan bersyukur kepada Allah SWT. Dengan semua itu rumahku menjadi tempat idaman yang akan menjadi investasi terbaik di masa depan. Aku pun bersyukur sekali mempunyai keluarga yang care kepada sesama, penuh dengan cinta dan kasih. SetelahContinue Reading