Mesjid adalah tempat beribadah umat muslim, dimana kenyamanan adalah salah satu kunci kekhusuan atau ketenangan dalam beribadah terutama solat. Mesjid adalah bangunan idaman dalam hati umat islam ialah bersih, nyaman,…
Continue Reading